SCHARNIER-, SCHUIF- & TAATSDEURENSTAALWERKPUIENTRAPPEN & BALUSTRADES...informeer ook naar onze trendy Retroleuningen!HOLLANDS VAKMANSCHAPGELEVERD MET EEN UNIEKE 15 JAAR GARANTIE*Gratis inmetenMontage servicePersoonlijkHéél Nederland

Algemene voorwaarden - Redson Regio BV

Inhoudsopgave:
Artikel 1-Producten
Artikel 2-Betalingen
Artikel 3-Levering/Bezorging
Artikel 4-Retouren
Artikel 5-Garantie
Artikel 6-Aansprakelijkheid
Artikel 7-Intellectuele eigendomsrechten
Artikel 8-Klachtenregeling
Artikel 9-Geschillenregeling

Dit zijn onze algemene voorwaarden. Deze zijn, samen met de verwijzingen die ze bevatten, van toepassing op elke overeenkomst die wij, Redson Regio bv (KvK-nummer: 27138544), met u sluiten. Mocht u vragen hebben, aarzel dan niet met ons contact te zoeken via info@retrodeuren.nl of per post: Redson Regio bv Koperstraat 19, 2718 RG Zoetermeer. U kunt ons ook bereiken op ons telefoonnummer 088-1231800 en op facebook op: https://www.facebook.com/retrodeuren/. Wij hebben het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. U stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden op onze overeenkomst van toepassing zal zijn.

Artikel 1 – Producten
Wij verkopen Retro schuifdeurbeslag. Alle getoonde prijzen zijn exclusief montagekosten, tenzij anders vermeld.

Artikel 2 – Betalingen
De prijs (inclusief BTW) van de producten staat in onze webshop aangegeven. U kunt in onze webshop betalen met Ideal. 
Retrodeuren.nl betaalt de verzendkosten.

Artikel 3 – Levering / Bezorging
Wij leveren uw product af op het adres dat u bij de bestelling hebt opgegeven. U kunt het adres niet meer wijzigen als wij het pakket al hebben verzonden. DPD verzorgt de distributie. Wanneer het pakket is verzonden, krijgt u van ons een track & trace code, waarmee u de bestelling kunt volgen. Wij doen ons best om de bestelling binnen maximaal twee werkdagen dagen te leveren. Als de bestelling vertraagd is, stellen wij u hiervan schriftelijk op de hoogte. We garanderen dat u de bestelling uiterlijk 30 dagen na bevestiging van de bestelling zal ontvangen. Lukt dit onverhoopt niet, dan kunt u ons verzoeken om (a) het bedrag dat u voor het product betaald hebt meteen terug te storten, of (b) een vervangend product (van gelijke waarde) te sturen.

Het bezorgen van deuren op locatie in Nederland is geheel kosteloos echter op de onderstaande voorwaarden;

  • Levering op een door Retrodeuren.nl aangegeven zaterdag tussen 08:00uur – 17:00uur
  • Voorkeur voor ochtend of middag kan aangegeven worden mits dit past in de route
  • Indien de opdrachtgever verhinderd is dan kunt u dit uiterst melden tot 15:00uur op de vrijdag voor afgesproken bezorg zaterdag
  • Mocht dit een Nederlandse feestdag zijn dan is de eerste werkdag voor de feestdag(en) van toepassing
  • Indien Retrodeuren.nl uw bestelling niet kan bezorgen zoals afgesproken met de opdrachtgever dan zijn wij helaas genoodzaakt om € 50,= in rekening te brengen
  • Bij bezorging van de deuren krijgt de opdrachtgever of toegewezen persoon de mogelijkheid om deze te controleren en dient deze het opleveringsformulier te ondertekenen
  • Indien akkoord dan is de opdrachtgever of toegewezen persoon verplicht om gelijk het resterende bedrag te voldoen middels pin of contant. (onze chauffeur heeft geen wisselgeld)
  • Bij het niet kunnen voldoen van het resterende bedrag is Retrodeuren.nl genoodzaakt om de bestelling weer mee retour te nemen
  • Indien u gebruik wilt maken van onze bezorgservice op maandag t.m. vrijdag dan bedragen de kosten € 0,40 per km en zal zowel de heen- als de terugreis betaald moeten worden

Artikel 4 – Retouren
U mag het product altijd binnen 14 dagen, nadat u het hebt ontvangen, terugsturen . Dit kunt u doen met het retourformulier of door een e-mail te sturen naar info@retrodeuren.nl. Nadat u van ons een bevestiging heeft ontvangen, moet u het product binnen 14 dagen opsturen. Als wij het product hebben ontvangen, storten wij binnen 14 dagen het volledige aankoopbedrag terug. De kosten voor de retourzending zijn gratis voor pakketten tot een dooslengte van maximaal 2 meter. Voor verpakkingen langer dan 2 meter zijn de kosten voor de verzender. Tijdens de termijn die u heeft om te bedenken of u het product wilt houden, moet u zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. U mag het product alleen uitpakken en gebruiken voor zover dat nodig is om te bepalen of u het product wilt houden.

Artikel 5 – Garantie
Wij geven 15 jaar garantie op Retro schuifdeurbeslag. Als het product bij normaal gebruik en binnen de garantietermijn kapot gaat, heeft u recht op een vervangend product. Het defecte product moet u dan naar ons opsturen in de originele verpakking. De verzendkosten zijn voor uw rekening.

Artikel 6 – Aansprakelijkheid
Redson Regio B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuiste en/of onvolledige informatie op deze website. Tevens kan Redson Regio B.V. niet aansprakelijk worden gesteld voor gevolgschade die voorkomt uit montage of het gebruik van onze producten.

Ondanks de constante zorg en aandacht die Retrodeuren.nl aan de samenstelling van deze website besteedt, is het mogelijk dat informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. De informatie op Retrodeuren.nl wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Een bezoeker mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Retrodeuren.nl. Dit mag ook niet via een eigen netwerk.

Retrodeuren.nl kan er niet voor instaan dat de informatie op www.retrodeuren.nl geschikt is voor het doel waarvoor deze door u wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Retrodeuren.nl sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van www.retrodeuren.nl, het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen of de tijdelijke onmogelijkheid om www.retrodeuren.nl te kunnen raadplegen.

Tevens kan Redson Regio B.V. niet aansprakelijk worden gesteld voor gevolgschade die voorkomt uit montage of het gebruik van onze producten.

Artikel 7 – Intellectuele eigendomsrechten
Alle intellectuele eigendomsrechten (zoals: auteursrechten, beeldmerken, woordmerken) op onze teksten, foto’s, beelden en andere materialen, zijn ons eigendom (of hebben wij in beheer met toestemming van de rechthebbende). Uw gebruik mag hier geen inbreuk op maken.

Artikel 8 – Klachtenregeling
Indien u een klacht heeft over de uitvoering van de overeenkomst, horen wij dat graag. Stuur uw klacht dan zo snel mogelijk (en zo volledig mogelijk omschreven) naar info@retrodeuren.nl. Wij zullen uw klacht zo snel mogelijk afhandelen, uiterlijk binnen twee werkdagen nadat we uw klacht hebben ontvangen. Als het langer duurt om de klacht af te wikkelen, ontvangt u binnen 1 werkdag een bevestiging van uw klacht en laten we weten wanneer we een inhoudelijk antwoord verwachten. Als we de klacht niet onderling kunnen oplossen, ontstaat er een geschil dat valt onder de geschillenregeling.

Artikel 9 – Geschillenregeling
Op deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten die wij met u sluiten is het Nederlands recht van toepassing. In het geval van een geschil is de rechter te Den Haag bevoegd.